KOORDYNACJA ARTYSTYCZNA

Kontakt

Ewa Wójcikowska
koordynator.artystyczny@teatrvariete.pl
tel.: 12 442 78 00

kordynacja