ORGANIZACJA WIDOWNI

Kontakt

Sylwia Kuśnierz
organizacja.widowni@teatrvariete.pl
tel.: 12 442 78 00 wew. 3

Magdalena Marek
teatr@teatrvariete.pl
tel.: 12 442 78 00 wew. 3

organizacja_widowni