KSIĘGOWOŚĆ

Kontakt

Teresa Nęcka
Główna Księgowa
ksiegowosc@teatrvariete.pl

Ewelina Pańszczyk

Magdalena Paczoska
Marta Adamska
Księgowa
ksiegowosc@teatrvariete.pl

tel.: 12 442 78 00 wew. 1

ksiegowosc